1950-1959.jouwweb.nl
Home » Gebeurtenissen 1957

Gebeurtenissen 1957

Eerste AOW-pensioen in ontvangst genomen

 

2 januari 1957 - Het allereerste AOW-pensioen werd uitgereikt door minister van Sociale Zaken J.G. Stuurhoff. De heer Bakker uit Amsterdam had de eer om het pensioen in ontvangst te nemen.

Vanaf deze datum had het hele Nederlandse volk vanaf de leeftijd van 65 jaar recht op het basis ouderdomspensioen. Voor de uitvoerders van de nieuwe wet, de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid, was de AOW direct de grootste wet die ze moesten uitvoeren. Hetzelfde jaar kregen nog eens 738.693 mensen het AOW-pensioen. 

Het pensioen was bedoeld als zogenaamd bodempensioen, als aanvulling op andere inkomsten. Een echtpaar ontving aanvankelijk €54,- per maand en een alleenstaande €32,45 per maand. Na vijf jaar werd geconcludeerd dat bejaarden met dit pensioen niet tot nauwelijks rond konden komen. Het AOW-pensioen werd daarom verhoogd met 15%. Het principe van het bodempensioen werd in 1965 aan de kant gezet en werd de AOW verhoogd tot het sociaal minimum.

 

 

 

 

 

 

 

Corry Brokken wint Eurovisiesongfestival

 

 

3 maart 1957 - Corry Brokken was de eerste Nederlandse die het songfestival won. Met het liedje “Net als toen” won ze de tweede editie die in Frankfurt werd gehouden. Er deden tien landen mee.

Het festival werd voornamelijk via de radio gevolgd. Er werden wel televisie-opnames gemaakt, maar in Nederland waren er slechts een klein aantal die een toestel hadden, zodat ze konden kijken naar optredens van onder andere de Belg Bobbejaan Schoepen en de Duitse Margot Hielscher.

Nederland won het Eurovisie Songfestival met 31 punten, ruim voor nummer twee Frankrijk, die 17 punten verzamelde. De 24-jarige zangeres deed voor de tweede keer mee en werd door de overwinning de eerste Nederlandse songfestivalwinnaar.

 

 

 

 

 

 

 

Ghana onafhankelijk

 

 

6 maart 1957 - De Britse kolonie, bekend onder de naam Gold Coast werd na een bezetting van 56 jaar onafhankelijk verklaard. Het was het eerste Afrikaanse land dat vanuit een koloniale status onafhankelijk werd verklaard.

De eerste contacten met de Europezen waren er al in 1471. Vanaf dat moment noemde met het Goudkust, het kustgebied aan de baai van Benin. Het toekomstige Ghana was sinds 1901 in handen van de Britten. Aan het eind van de negentiende eeuw werd het door hen aangevallen en de Ghanezen moesten uiteindelijk hun nederlaag erkennen. 

De Britten besloten ruim 50 jaar later om hun handen van de kolonie af te trekken, waarna het land Ghana genoemd werd. Kwame N’krumah werd de eerste minister-president van het Afrikaanse land. Accra werd de hoofdstad en het Engels bleef de officiële taal in het land.

 

 

 

 

 

 

Verdragen van Rome ondertekend

 

 

 

25 maart 1957 - Het verdrag van Rome, waarin de Europese Economische Gemeenschap en Euratom werden opgericht, werd getekend door België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

Het verdrag van Rome was ontstaan door de wil van een aantal landen om samen te werken. Het verdrag werd op 1 januari 1958 officieel van kracht. De samenwerking in de nieuwe Europese Economische Gemeenschap bleef echter lange tijd beperkt tot de landbouw.

In het verdrag werd niet alleen getekend voor de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, maar ook voor Euratom. Euratom stond voor Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, of European Atomic Energy Community. Deze internationale oranisatie werd opgericht met als doel het bevorderen van vreedzame toepassingen van kernenergie.

 

 

 

 

 

Orkaan Audrey zorgt voor ravage in Texas en Louisiana

 

 

 

27 juni 1957 - De eerste orkaan van het seizoen veroorzaakte catastrofale schade in oost Texas en west Louisiana. Minstens 419 mensen kwamen om het leven en de kosten liepen op tot 150 miljoen dollar.

Op 25 juni ontwikkelde een tropische golf boven de Atlantische Oceaan zich tot een tropische depressie en vertoonde tekenen van snelle intensivering. Nog op dezelfde dag bereikte de storm orkaanstatus en kreeg de naam Audrey.

Audrey groeide op 26 juni uit tot een categorie 2 orkaan en trok richting de grens van Texas en Louisiana waar hij op 27 juni landcontact maakte. Toen de orkaan verder landinwaarts trok, zwakte hij weer af tot een extratropische storm. 

 

 

 

 

 

 

 

Little Rock Nine door racisten verhinderd

 

 

4 september 1957 - Dankzij een beslissing van de rechtbank konden voor het eerst gekleurde kinderen naar de openbare middelbare school. Toen de negen kleurlingen daar aankwamen, werden ze verhinderd door een grote menigte.

De kinderen waren in de Verenigde Staten de eerste gekleurde kinderen die een openbare school mochten bezoeken. Dit was bepaald in een proces waarna de rassenscheiding op openbare scholen werd afgeschaft.

In het zuiden van de Verenigde Staten heerste nog veel racisme en de negen kinderen werden bij aankomst verhinderd naar school te gaan. De plaatselijke gouverneur stuurde zelfs de nationale garde om te verhinderen dat de kinderen de school bezochten.

Op 23 september 1957 probeerden de drie jongens en zes meisjes het opnieuw, waarbij ze werden beschermd door troepen die door president Eisenhower gestuurd waren.

 

 

 

 

 

 

Velsertunnel geopend

 

 

 

 

28 september 1957 - De verkeerstunnel en spoortunnel onder het Noordzeekanaal werd geopend door Koningin Juliana en op dezelfde dag in gebruik genomen. De Velserspoorbrug kon hierne afgebroken worden.

Rond 1935 ontstond het plan om een tunnel onder het Noordzeekanaal te maken. In 1941 werd er begonnen met de bouw van een éénbuistunnel, bestemd voor twee rijstroken. Door de oorlog werd in 1942 de bouw gestaakt. 

Na de oorlog besefte men dat de tweebaanstunnel te klein zou zijn om het groeiende verkeersaanbod aan te kunnen. Om deze reden werd een driebuistunnel ontworpen, waarvan twee buizen voor het autoverkeer en een buis voor het treinverkeer. 

In 1952 werd begonnen met de bouw. In verband met de aanwezigheid van een kleilaag op 16 meter –NAP werd er gebruik gemaakt van de open bouwputmethode in plaats van een zinktunnel.

De autotunnel werd 1664 meter lang, de spoortunnel maar liefst 3324 meter. Het diepste punt kwam op 23,2 meter –NAP.

 

 

 

Kernramp Chelyabinsk-40

 

 

 

29 september 1957 - Eén van de tanks van het plutonium productiecomplex Chelyabinsk-40 ontplofte, waarna ruim 1000 vierkante kilometer in de buurt van het complex ontruimd diende te worden.

De ramp ontstond doordat het controlesysteem op de koeling kapot was. Hierdoor raakte een tank opgedroogd en ontplofte uiteindelijk.

Het grootste gedeelte van het radioactieve afval viel in de directe omgeving van het complex neer, maar de rest vormde een grote radioactieve wolk. Er waren 217 dorpen en steden, met totaal 270.000 inwoners, die kans hadden op radioactieve schade.

Bij het ongeluk vielen niet direct doden, maar ongeveer 10.000 mensen raakten besmet. In 1978 kon het grootste gedeelte van de landbouwgrond pas weer in gebruik genomen worden.

Het ongeluk werd pas in 1988 officieel bevestigd door de Russische overheid.

 

 

 

 

De Spoetnik gelanceerd

 

 

 

4 oktober 1957 - De Spoetnik I, de eerste aardsateliet, liet met haar radiozender over de gehele wereld een gepiep horen. Amerikanen geloofden aanvankelijk niet in de satelliet en menig geleerde geloofde niet in het ruimte-onderzoek.

Spoetnik I was een bol van ruim 80 kilogram, welke met enkele antennas uitgerust was. Deze bleef 3 weken lang signalen naar de aarde sturen. De Spoetnik viel op 4 januari 1958 terug naar de aarde, waar het in de atmosfeer verbrandde.

De lancering van de Spoetnik I, onderdeel van het Spoetnik ruimteprogramma (Spoetnik betekent reisgenoot), werd door vele gezien als het begin van het ruimtevaarttijdperk, waarin ontwikkelingen en lanceringen zich razendsnel opvolgden. 

Een maand na de eerste Spoetnik, volgde een nieuwe lancering vanuit het programma; Spoetnik II.

 

 

 

 

 

 

Hond Laika door Russen de ruimte in gebracht

 

 

3 november 1957 - De Russische kunstmaan Spoetnik II werd vanuit Baikonoer gelanceerd met aan boord de hond Laika. Laika was het eerste dier dat in een baan om de aarde werd gebracht.

De lancering van de Spoetnik II volgde al snel na de lancering van de Spoetnik I. De Spoetnik II, die in een hogere baan werd gelanceerd, was veel groter en zwaarder dan de eerste Spoetnik. De kunstmaan woog ruim 500 kilogram. 

Tot ieders grote verbazing was er ook een levende hond, een zwart-witte bastaard terrier die Laika heette, aan boord van de Spoetnik II. De Russen hadden niet de intentie het hondje levend terug te krijgen. 

Laika overleed aan de gevolgen van oververhitting en stress in de Spoetnik II. Op 14 mei 1958 verbrandde de tweede Spoetnik in de atmosfeer.

 

 

 

 

 

 

 

Dodelijk treinongeluk op Lewisham spoorlijn

 

 

 

4 december 1957 - Vlakbij het treinstation St Johns in Lewisham, ten zuiden van London, kwamen door een ernstig treinongeluk 90 mensen om het leven. Ook raakten er nog eens 173 mensen gewond. Het was op dat moment het derde ernstigste treinongeluk in Groot Brittannie.

Het was erg mistig op het moment van het ongeluk, waardoor veel treinen vertraging hadden opgelopen of waren geannuleerd. Op het moment dat de Bulleid Pacific 34066 een vertraagde trein wegsleepte , botste deze combinatie frontaal op de Electric Multiple Unit, die ook een vertraagde trein aan het wegslepen was. Dit gebeurde op de Over Bridge, een brug met maar één spoorlijn. Door het instorten van de brug, met daarop twee overvolle treinen, liep het dodenaantal hoog op.

De machinist had twee keer een voorafgaand stopsignaal gemist. Op het moment dat de machinist het laatste rode stopsignaal zag was hij niet meer in staat om te remmen. De machinist werd aangeklaagt voor meervoudige moord, hij werd echter vrij gesproken. Hij overleed een jaar later.

De tijdelijke brug die werd geplaatst om het treinverkeer weer op gang te helpen, was tientallen jaren later nog steeds in gebruik.

 

 

 

Mislukte lancering Amerikaanse kunstmaan Vanguard

 

 

 

6 december 1957 - De eerste poging van de Amerikanen om ook een kunstmaan in een baan om de aarde te krijgen mislukte volledig. De Vanguard kwam slechts enkele meters van de grond.

Tussen de Amerikanen en de Russen was de Koude Oorlog aan de gang en de Russen hadden een ruime voorsprong genomen in de zogeheten ruimtevaartwedloop. De Vanguard moest zorgen dat de Amerikanen konden inlopen op de Russen.

Op 8 december 1956 waren de eerste testlanceringen gedaan. Deze waren uiterst succesvol. Het project werd geleid door het Naval Research Laboratory. De eerste poging om de Vanguard in een baan om de aarde te schieten mislukte echter jammerlijk.

Miljoenen Amerikanen zaten aan de buis gekluisterd. De raket kwam enkele meters van de grond, stortte neer en explodeerde. De Amerikanen moest tot 1 februari 1958 wachten totdat hun kunstmaan Explorer I in een baan om de aarde raakte.

 

 

 

 

 

Inenten tegen  Polio

 

 

Bij de start van het Rijksvaccinatieprogramma in 1957 waren er veel voorstanders, maar ook tegenstanders van de inenting tegen polio.

Aanvankelijk heerste er eind jaren vijftig een jubelstemming: polio (kinderverlamming) zou voorgoed de wereld uit worden geholpen. Eerder hadden vaccinaties al het pokkenvirus verdreven. In 1957 begonnen massale inentingen met een nieuw vaccin.

Iedereen die wilde kon gratis een DKTP-prik halen: tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Juist die P van polio lokte drommen mensen met kinderen naar de vaccinatiekantoren. In 1956 waren door een polio-epidemie namelijk 2206 Nederlanders ernstig ziek geworden.

Maar veertien jaar later bleek polio nog niet te zijn verdreven. In 1971 brak in Staphorst een epidemie uit. Kinderen durfden niet naar school, ouders bleven zo veel mogelijk binnen. Vooral ’s avonds en ‘s nachts veranderde Staphorst in een spookdorp. In een maand tijd werden 39 kinderen ziek, vijf overleden er.

De internationale media stroomden toe en wilden weten wat er aan de hand was. Wat bleek? In het streng gereformeerde dorp was bijna niemand ingeënt. De mensen geloofden er dat God diende te beslissen wanneer iemand ziek werd en dat de mens daarin niet moest ingrijpen.

Maar toen de epidemie in het dorp uitbrak, sloeg de angst goed toe. Auto’s met luidsprekers reden door de straten om mensen op te roepen zich te laten inenten. Binnen een paar dagen namen velen het vaccin – al dan niet stiekem - alsnog via een suikerklontje in. Anderen hielden vast aan hun geloof en bleven inenting weigeren.

De media spraken verbaasd over ‘Middeleeuwse toestanden’. Moest vaccinatie dan toch niet verplicht worden? Dat gebeurde niet. Zo konden er ook in 1978 en 1992 weer polio-epidemieën uitbreken in de ‘bible belt’.

 

 

 

 

 

 Kruiend ijs bij de vuurtoren 'het Paard van Marken'. Volgens de vuurtorenwachter heeft het ijs een hoogte van zeker zo'n 12 meter bereikt. Vanaf 17 oktober 1957 13.11 uur is Marken (gemeente Waterland) geen eiland meer. Door de aanleg van de dijk is het voormalige eiland verbonden met het vasteland. Twee jaar later, op 10 juli 1959, werd de wegverbinding over de dijk officieel geopend door toenmalig burgemeester van Hout en is de tegenwoordige Kruisbaakweg in gebruik genomen

 

 

 

 

 

 

 

 

UTRECHT - oop het grote rangeeremplacement van het centraal station staan al geruime tijd drie uit 1957 daterende dieseltreinen. De in spoorwegjargon worden de treinen " theepot " genoemd en staan op een koper tye wachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMSTERDAM - De opening van de Schellingwouderbrug, de eerste vaste oeververbinding over het IJ die Amsterdam-Noord met Amsterdam-Oost verbindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een tekening van de Spoetnik, de Russische kunstmaan. De Spoetnik heeft de vorm van een bol met een doorsnede van 58 cm. Hij weegt 83,6 kilo en vervoert twee radiozenders. De kunstmaan draait op een hoogte van circa 900 km en met een snelheid van 29.000 km per uur in een baan om de aarde. Deze eerste satelliet werd op 4 oktober 1957 in de Sovjet-Unie gelanceerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKEN - Het sluiten van de dijk.Twee dagen voor de voltooing van de dijk op 17 okober 1957. Door de aanleg van de dijk is het voormalige eiland verbonden met het vasteland. Twee jaar later, op 10 juli 1959, werd de wegverbinding over de dijk officieel geopend door toenmalig burgemeester van Hout en is de tegenwoordige Kruisbaakweg in gebruik genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTTERDAM - Extrerieur van de nieuwbouw van het warenhuis De Bijenkorf aan de Coolsingel. Het warenhuis werd op 19 maart 1957 geopend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persexcursie in drooggevallen Oost-Flevoland februari 1957

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interieuropname van het nieuwste Rotterdamse warenhuis de Bijenkorf, afgelopen dindagochtend geopend. Opname gemaakt vanaf de roltrappen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Trabant - de communistische Kever

7 november 1957

Van stinkend oostblok autootje tot cult car

54 JAAR GELEDEN - In de DDR, het voormalige Oost-Duitsland, was er weinig keuze. Voor de Trabant, het simpele Oostblok autootje, bestond een wachtlijst van maar liefst 10 jaar. Iets anders was niet verkrijgbaar. Zelfs op de kleur van je auto had je geen invloed. 

De eerste Trabi rolde in 1957 van de montageband. In Zwickau, waar de '601' werd gebouwd, werden er in ruim 20 jaar 2.2 miljoen exemplaren afgeleverd. Inmiddels zijn er niet veel meer van over. Gelukkig zijn er nog enkele fanclubs die deze rijdende Oostblok nostalgie levend houden. 

 

De Trans Europ Express

2 juni 1957

TEE - Treinromantiek naar Nederlands idee

54 JAAR GELEDEN - De TEE (Trans Europ Express) is een internationaal netwerk van luxe treinen in Europa, naar een idee van NS directeur Den Hollander. De treinen verbinden de belangrijkste steden van Europa. Op 2 juni 1957 maakt de Trans Europ Express haar eerste rit. De treinen krijgen romantische namen als Rheingold Express, Blauer Enzian en deAdriatico.

De eerste treinen rijden aanvankelijk allemaal op diesel om problemen met verschillende voltages van de bovenleiding aan de grens te omzeilen.
In 1984 kwam een einde aan het TEE netwerk. De meeste verbindingen werden vervangen door Eurocity treinen met 1e en 2e klas.

 

Graceland

De mansion van Elvis Presley

54 JAAR GELEDEN - In maart 1957 koopt Elvis Presley Graceland. Het 23 kamers tellende landhuis ligt aan de South Bellevue Boulevard in Memphis, Tennessee.
Waar komt de naam Graceland vandaan en wat kostte het landhuis?


De vorige eigenaar vernoemde zijn huis naar zijn tante Grace. Zo ontstond de naam 'Graceland'. Elvis Presley betaalde 102.500 dollars voor het huis en woonde er tot zijn dood in 1977. Nu is het landgoed een drukbezochte bedevaartsplek voor Elvis-fans en toeristen.

 

 

'Nou moe?!'

28 februari 1957

Geboorte van anti-held Guust Flater

54 JAAR GELEDEN - Guust Flater of in het Frans Gaston Lagaffe werd bedacht door tekenaar André Franquin. Flater werkt in de strip op de postafdeling van het blad Robbedoes en haalt de hele dag vreemde stunts en merkwaardige experimenten uit.

Guust verscheen in 1957 voor het eerst in het stripweekblad Robbedoes

 

Deltawet aangenomen

In 1957 nam de Tweede Kamer de Deltawet aan waarin werd geregeld dat door middel van dijkophogingen en het afsluiten van zeearmen in de provincies Zeeland en Zuid-Holland een watersnoodramp zoals in 1953 moest worden voorkomen.

 

Zwarte Sinterklaas

In 1957 staat het conflict tussen Indonesië en Nederland over de laatste Nederlandse kolonie in Nederlands-Indië Nieuw-Guinea hoog op de internationale politieke agenda.

Indonesië wilde Nieuw-Guinea inlijven, maar op 29 november 1957 besloot de Verenigde Naties (VN) dat Nieuw-Guinea onder Nederlands be- stuur zou blijven. Indonesië was al sinds 1949 onafhankelijk van Nederland, maar de achter- gebleven Nederlanders gedroegen zich vaak nog als ouderwetse kolonialisten. Door het besluit van de Verenigde Naties (VN) over de kwestie Nieuw-Guinea ontstond er een anti-Nederlandse stemming in Indonesië. Op 05 december 1957 kregen vijftigduizend Nederlanders te horen dat ze Indonesië onmiddellijk moesten verlaten. Velen onder hen hadden Nederland nog nooit gezien.

VPRO Geschiedenis: Zwarte sinterklaas >

 

PSP opgericht

Op 26 en 27 januari 1957 wordt de politieke partij PSP (Pacifistisch Socialistische Partij) opgericht.

De PSP was een linkse socialistische partij die op vreedzame wijze de maatschappij wilde veranderen. De PSP fuseerde in 1990 met de Communistische Partij Nederland (CPN), de Evangelische Volkspartij (EVP) en de Politieke Partij Radicalen (PPR) tot de nieuwe partij Groen Links.

Parlement: PSP >

 

Botersmokkel

Door overheidssubsidie wordt de prijs van boter in Nederland in het midden van de jaren vijftig kunstmatig laag gehouden met als doel om de binnenlandse consumptie te verhogen en de ex- port te bevorderen.

In Nederland kostte een kilo boter drie gulden en in België zes gulden per kilo. Door dit prijsverschil ontstond er een lucratieve boter- smokkel tussen Nederland en België. Na 1963 werden de prijzen door een gemeenschappelijk landbouwbeleid in EEG-verband gelijkgetrokken en kwam er een einde aan de botersmokkel.

VPRO Geschiedenis: Botersmokkel >

 

Het Atoom

In 1957 slinkt de Nederlandse kolenvoorraad en de gasbel van Slochteren (1959) is nog niet gevonden.

Kernenergie leek de aangewezen energiebron voor de toekomst en in Den Haag leefde het idee dat tegen 1975 de helft van de Nederlandse energievoorziening uit kerncentrales moest ko- men. Op de luchthaven Schiphol werd in 1957 de tentoonstelling Het Atoom gehouden waar 750.000 bezoekers op afkwamen.

VPRO Geschiedenis: Geloof in kernenergie >
VPRO Geschiedenis: kernenergie in Nederland >
VPRO Noorderlicht: kernenergie >

 

Parlement & Politiek

In 1957 regeert het vierde Kabinet-Drees (1956-1958).

Het vierde Kabinet-Drees (1956-1958) bestond uit ministers van de PvdA (Partij van de Arbeid), de KVP (Katholieke Volkspartij), de ARP (Anti Revolutionaire Partij) en de CHU (Christelijk Historische Unie). Minister-president Drees kwam uit de PvdA.

Parlement: dr. W. Drees >
Parlement: het vierde Kabinet-Drees >
Parlement: periode Rooms-Rood >
VPRO: Drees en de PvdA >
VPRO: Drees en Indonesië >
Biografisch Woordenboek: Drees >

 

AOW ingevoerd

Op 1 januari 1957 wordt in Nederland de Alge- mene Ouderdomswet (AOW) ingevoerd. De AOW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en door middel van premieafdracht door de werkende Nederlandse bevolking betaald.

Door de invoering van de AOW kreeg iedere Nederlandse burger vanaf de leeftijd van 65 jaar een ouderdomspensioen van de staat. De Nederlandse bevolking gaf Minister-president Drees voor deze prestatie de bijnaam 'vadertje' Drees. De AOW verving de Noodwet Drees van 1947.

Sociale Verzekeringsbank >
Historie Sociale Verzekeringsbank >

 

De Kolibrie vliegt

In 1957 kreeg de eerste Nederlandse stuwstraal helikopter 'De kolibrie' het bewijs van lucht- vaardigheid.

Beeld en geluid: Helikopters >